Sommarlediga barn på Kilen


Översiktskarta över Vallen.
 

2018

* Lördag 3/3 kl. 14:00: Årsmöte. Sedvanliga ärenden. Fika.

 

* Måndag 30/4 kl. 18:00: Valborgsmässofirande på "Brända tomten" nere i Bäckbacken. Majbrasa, grillad korv, fika, lotteri samt inte minst vårsånger av kyrkokören Oktaven.

 

* Fredag 22/6 kl. 13:00: Midsommarfirande vid Vallencia. Dans kring midsommarstången, lotteri, servering m.m.