Sommarlediga barn på Kilen


Översiktskarta över Vallen.
 
 

2021

 
* P.g.a. det rådande läget med corona-pandemi som på ett tragiskt sätt även drabbat Vallen, inte minst Vallens byalag och dess styrelse, så har vi enhälligt beslutat att ställa in alla byalagets aktiviteter detta verksamhetsår tills vidare, för att undvika fler tragedier. Byalaget vill med alla medel undvika att bidra till att smittan sprids och att fler drabbas av sjukdom och lidande.

Byalaget kan inte förbjuda någon eller några att arrangera aktiviteter i vår närhet, aktiviteter som vi anser borde undvikas den närmaste tiden, men vi vill dock kraftigt understryka att eventuella arrangemang i Vallen eller dess närhet inte på något sätt understöds av Vallens byalag.

 

* Lördag 19 juni kl. 14:00: Årsmöte på eller vid Vallencia (beroende på väderlek). Vi avhandlar traditionella årsmötesärenden och bjuds på tilltugg när det är avklarat.